PlotCalc - soft for a cutting plotter
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Funkcie PlotCalc

Stiahnite si PlotCalc 2024.04.20

Kúpiť PlotCalc

Aktivovať PlotCalc

Technická podpora

Nastavenia programu PlotCalc

[späť]

V nastaveniach môžete skontrolovať verziu programu PlotCalc, ak sa nezhoduje, je vhodné nainštalovať novú.

Na karte "Čistenie pásky" môžete povoliť možnosť "Nakresliť popisný obdĺžnik" a zadať odsadenie pre funkciu, ktorá nakreslí pomocné čiary, čím sa urýchli dodatočný výber pásky.

Na karte Rozšírené sa zobrazuje peňažná jednotka a cena za 1 meter rezu, tieto parametre sa používajú pri meraní dĺžky zakrivených čiar.

 

© 2004-2024 Evgen Zherelii